Hủy bỏ hiệu lực (khác với chấm dứt hiệu lực) là thủ tục pháp lý do bên thứ ba tiến hành đối với nhãn hiệu đã đăng ký với mục đích chính là giúp nhãn hiệu tương tự nộp sau vượt qua từ chối bảo hộ bởi Cục SHTT. Ngoài ra, hủy bỏ hiệu lực còn có ý nghĩa mở đường cho chủ nhãn hiệu nộp sau ngăn cấm chủ nhãn hiệu bị hủy bỏ hiệu lực bán sản phẩm mang nhãn hiệu bị yêu cầu hủy hiệu lực trên thị trường. Bài viết dưới đây cung cấp thông tin về thủ tục hủy bỏ hiệu lực và bài học thực tiễn ở Việt Nam 

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực 

Nhìn chung mọi cá nhân, tổ chức đều có thể nộp đơn yêu cầu Cục SHTT hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (GCNĐKNH) nếu họ có đủ chứng cứ chứng minh rằng nhãn hiệu đã được đăng ký (chưa quá 5 năm) không đáp ứng điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp và/hoặc chủ nhãn hiệu không có quyền nộp đơn nếu nhãn hiệu đã đăng ký (quá 5 năm) theo điểm a hoặc b khoản 1 Điều 96 Luật SHTT.

Kể từ khi nhận được đề nghị hủy bỏ hiệu lực, trong vòng 1 tháng Cục SHTT sẽ tống đạt văn bản (lần 1) gửi bên bị yêu cầu hủy bỏ hiệu lực (chủ nhãn hiệu) thông báo có người thứ ba nộp đề nghị hủy bỏ hiệu lực và ấn định thời hạn trả lời 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế).

Tùy từng vụ việc, Cục Sở hữu trí tuệ có thể lặp lại quy trình trên thêm một lần nữa đối với cả hai bên với thời hạn ấn định tương tự. Chỉ trong các trường hợp phức tạp, Cục SHTT có thể tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa các bên.

Trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Madrid) mà chủ nhãn hiệu không có ý kiến trả lời, hoặc trong thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn 2 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc gia) hoặc 3 tháng (đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Madrid) mà chủ nhãn hiệu có ý kiến trả lời không đồng ý yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thì Cục SHTT ban hành Quyết định hủy bỏ hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ hiệu lực GCNĐKNH) hoặc Quyết định từ chối đề nghị hủy bỏ hiệu lực. Bất kể chủ nhãn hiệu bị yêu cầu hủy có ý kiến trả lời hay không, Cục SHTT vẫn phải thực hiện thủ tục thẩm định lại khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ1 của nhãn hiệu bị yêu cầu hủy hiệu lực.

Như vậy, một vụ hủy bỏ hiệu lực sẽ mất khoảng 6-10 tháng, hoặc có thể kéo dài đến một năm, hoặc vài năm tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như bằng chứng và lập luận của bên đề nghị hủy có xác đáng và thuyết phục hay không, chủ nhãn hiệu có ý kiến phản bác như thế nào, hoặc mức độ bận rộn của bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ.

Trường hợp không đồng ý với Quyết đinh của Cục SHTT thì bên đề nghị hủy hoặc chủ nhãn hiệu có thể khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ KHCN hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án.

Bài học thực tiễn: các dấu hiệu hình phải tương tự ở mức cao mới bị xem là tương tự tới mức gây nhầm lẫn

Nhãn hiệu bị yêu cầu hủy hiệu lực 

Nhãn hiệu có trước

Ngay cả khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký mà bị yêu cầu hủy hiệu lực không nộp ý kiến trả lời thông báo của Cục SHTT về việc có bên thứ ba nộp yêu cầu hủy bỏ hiệu lực thì không có nghĩa là bạn có thể hủy hiệu lực thành công. Ví dụ, theo Quyết định 2400/QĐ-SHTT ngày 26/05/2022, bất luận không có ý kiến trả lời của chủ nhãn hiệu “the Alley & hình” Cục SHTT vẫn bác yêu cầu hủy hiệu lực nhãn hiệu nêu ở bảng trên, lập luận rằng nhãn hiệu được bảo hộ “the Alley & hình” là hình ảnh thực tế phần thân của tuần lộc hay hươu Bắc Cực kèm theo phía dưới là dải bằng chứa dòng chữ “The Alley”. Trong khi đó, nhãn hiệu có trước (ĐKQT 1311081) chứa hình đầu con hươu Bắc Cực được thể hiện với nét vẽ cách điệu với khoảng lông màu đen, trắng rõ rệt, toàn bộ hình đầu được đặt trong 2 hình tròn đồng tâm, trên đỉnh là hình cây Thánh giá nhỏ tỏa hào quang. Tương tự như vậy, nhãn hiệu có trước (ĐKQT 664610) chứa đầu con hươu Bắc Cực có phần cổ được thể hiện cách điệu độc đáo, phía trên đầu là cây Thánh giá lớn tỏa hào quang xung quanh. Do vậy, Cục SHTT cho rằng về tổng thể nhãn hiệu “the Alley & hình” không tương tự tới mức gây nhầm lẫn với 2 nhãn hiệu hình đầu con hươu Bắc Cực